Często słyszę o Moodle, która jest przykładem platformy edukacyjnej open source. Warto jednak pamiętać, że jest sporo rozwiązań tego rodzaju (kilka przykładów poniżej).

Open source (definicja)

Jest to tzw. otwarte oprogramowanie (Wikipedia), czyli oprogramowanie komputerowe, którego kod źródłowy jest dostępny na podstawie odpowiednej licencji. W ramach licencji wolnego oprogramowania właściciel praw autorskich przyznaje prawo do prowadzenia badań, wprowadzania zmian oraz rozpowszechniania oprogramowania. Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym (open source) jest rozwijane przez szeroką społeczność programistów, czym wyróżnia się Moodle.

Platformy edukacyjne open source

Ten rodzaj systemów miał i nadal ma duży wpływ na rozwój e-learningu. Udostępnienie otwartego narzędzia do zdalnego nauczania pozwoliło rozwinąć nauczanie metodą e-e-learning na szeroką skalę. Z platform edukacyjnych open source korzysta wiele firma, uczelni i placówek oświatowych. Także wiele firm skorzystało na takim podejściu tworząc i oferując na tej podstawie różnorodne rozwiązania i usługi.

Czy platformy edukacyjne open source są darmowe?

Nie jest to prawda. To mit, albowiem ktoś musi utrzymywać system, instalować i testować zmiany, wprowadzać zmiany w systemie, itd.

platformy edukacyjne open source

Przykłady platform edukacyjnych open source

Świat e-learning oferuje wiele platform edukacyjnych tego rodzaju, między innymi:

  • Moodle. Najbardziej rozpowszechniona platforma edukacyjna, wiele wtyczek oraz firm pracujących oferujących wdrożenie oraz implementację platformy.
  • ILIAS. Kolejna platforma edukacyjna typu open source. Ułatwia zarządzanie treścią edukacyjną oraz oferuje narzędzia do współpracy, komunikacji, oceny.
  • OLAT. Platforma OLAT wyposażona jest w narzędzia do tworzenia i zarządzania kursami e-learningowymi. Platforma pozwala na integrację z innymi systemami oraz daje możliwość tworzenia kursów z nienarzuconą w jakikolwiek sposób strukturą.

Istnieje wiele innych, mniej lub bardziej poważnych systemów edukacyjnych, których napiszę kiedyś więcej. Jak blog się przyjmie .