Poprzednim razem były platformy open source (np. Moodle), dziś platformy edukacyjne komercyjne. A ponieważ systemów LMS jest wiele to jak wiecie jest sporo platform edukacyjnych komercyjnych.

Płatne platformy edukacyjne komercyjne

Moodle, firma Blackboard, OpenLMS i TalentLMS oferują różnego rodzaju platformy komercyjne i dość często są to chmurowe rozwiązania. W tym przypadku dostawca platformy edukacyjnej oferuje wsparcie i usługi związane z oferowanym rozwiązaniem:

  • Wdrożenie platformy. Zespoły wdrożeniowe producenta współpracują podczas wdrożenia i ustalają, między innymi, elementy wdrożenia, adresy URL platformy oraz inne elementy związane z implementacją platformy.
  • Wsparcie techniczne (suport). Producent powinien oferować wsparcie techniczne, między innymi w postaci systemu zgłoszeniowego online.
  • Certyfikowane szkolenia. Często oferowane są szkolenia z obsługi systemu, tworzenia treści kursów na platformie edukacyjnej, szkolenia dla administratorów.
  • Dodatkowe usługi. Zwykle oferowane są różne usługi wdrożeniowe oraz powdrożeniowe. Producent może oferować swoje usługi oraz usługi partnerskie.

Funkcjonalności platform mogą być podobne, ale też mogą się różnić między sobą. Klienci mogą dobrać platformę na podstawie funkcji, budżetu oraz oferowanych usług.

Przykłady komercyjnych platform edukacyjnych

Jest wielu dostawców takich platform, między innymi:

  • Blackboard. Moja obecna firma, która oferuje platformę edukacyjną SaaS (Amazon Web Services).
    Open LMS. Rozwiązanie SaaS (Amazon Web Services) bazujące na platformie Moodle, ale z dodatkowymi komponentami.
    Talent LMS. Chmurowe rozwiązanie platformy edukacyjnej z opcją darmowego dostępu.

Jeśli czas pozwoli, kiedyś postaram się opisać platformy poza oferowanym przez nas Blackboard Learn.

platforma edukacyjna komercyjna openlms

OpenLMS (na Moodle)

platforma edukacyjna komercyjna blackboard learn ultra

Blackboard Learn Ultra