Trzecim rodzajem platform, prócz open source, komercyjnych, są platformy tworzone na specjalne zamówienie. Ciekawe jest to, że często bazują one na wspomnianym Moodle, ale nie zawsze.

Platformy tworzone indywidualne na potrzeby klienta

To systemy IT, które są zaprojektowane do wspomagania procesu dydaktycznego określonej instytucji (uczelni, uniwersytetu czy firmy). Platformy takie wspierają zarówno proces edukacyjny, ale wspierają także inne elementy. Funkcje takich platform zależą od tego, jakie są wymagania klienta.

Często spotykam się z następującymi wymaganiami, między innymi:

  • Platforma edukacyjna powinna obsługiwać zajęcia poza standardowym nauczaniem studentów (poza standardowymi kursami online).
  • Platforma edukacyjna powinna umożliwiać zarządzanie pokojami, w których odbywają się dodatkowe zajęcia w standardowy sposób.
  • Platforma LMS powinna umożliwiać rejestrację trenerów zewnętrznych, itd.

Są różne potrzeby, są też różne funkcje i możliwości platform edukacyjnych. Na samym początku projektu wdrożenia platformy LMS klienci wykonują analizę potrzeb, a następnie dobierają lub dostosowują system do swoich indywidualnych potrzeb.