Jaka jest definicja platformy LMS? Zastanawiam się nad dobrą definicją platformy LMS (Learning Management System). I to szczególnie dla sektora szkolnictwa wyższego i edukacji, bo w tym się doskonale poruszamy. Dla mnie definicja ta powinna być następująca.

System informatyczny wspierający proces edukacji zdalnej i zarządzający nim.

Na pewno się ze mną nie zgodzicie, ale na tym bym zakończył. Moim zdaniem chodzi o to, aby za pomocą technologii informatycznej dostarczyć wiedzę zdalnie oraz ocenić wiedzę nabytą przez studenta.

Co platforma LMS powinna oferować?

Moim zdaniem platforma LMS (Learning Management System) powinna oferować następujące elementy:

 • Zarządzanie użytkownikami systemu. Każdy system ma użytkowników i w jakiś sposób trzeba tych użytkowników tam umieścić). Są różne sposoby na to.
 • Zarządzanie kursami na platformie. Nie zwracałem kiedyś uwagi na słowa, ale na platformie LMS, szczególnie dla edukacji w szkołach wyższych, powinny być kursy a nie szkolenia. Platforma LMS powinna oferować zarządzanie kursami elearning (uczelnie wspominają o przedmiotach).
 • Zarządzanie rejestracjami w kursach. To także niezbędny element każdego systemu. W kursach są wykładowcy (osoby prowadzące zajęcia), studenci (osoby biorące udział w kursach). Zwykle są to użytkownicy z rolami w kursach.
 • Tworzenie aktywności sprawdzających wiedzę. Czyli testy, quizy i egzaminy wraz z różnymi pytaniami lub bez. Elementy te są oceniane przez prowadzących dany przedmiot kurs.
 • Ocenianie studentów. Jest to jeden z najważniejszych elementów w kursach na platformie LMS.
 • Raportowanie. Tutaj są różne zdania, ale moim zdaniem raporty z prowadzonych kursów (przedmiotów) są ważnym elementem, który być powinien.

I dodatkowo:

 • Prowadzenie zajęć metodą asynchroniczną. Kiedy to studenci podchodzą do treści kursów na platformie w rożnym czasie.
 • Prowadzenie zajęć metodą synchroniczną. Czyli modne ostatnio spotkania na żywo, za pomocą narzędzi wideo konferencyjnych. Dla mnie to ostatnie to zwykła praca grupowa, ale o tym może kiedyś.

Na tym bym zakończył, ale czekają na Was inne elementy o których postaram się na tym blogu pisać i omawiać nasze rozwiązania.

Definicja platformy LMS z Wikipedia:

 • Learning management system (LMS z ang.: system zarządzania nauczaniem) – aplikacja webowa wspierająca proces nauczania w sposób zdalny, tj. przez Internet (e-learning). Pomocna w zarządzaniu aktywnością szkoleniową i kompetencjami w organizacji (w szczególności: szkół, uczelni wyższych, przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem firm szkoleniowych).
 • Z punktu widzenia użytkownika końcowego LMS zapewnia śledzenie postępu indywidualnych umiejętności i kompetencji, proste metody lokalizacji aktywności szkoleniowych i rejestracji na kursy.
 • Z punktu widzenia administratora, LMS zarządza dostępem do kursów online na które użytkownik został uprzednio zarejestrowany. Typowa aplikacja umożliwia prowadzenie zajęć, zarządzanie materiałami edukacyjnymi (wprowadzanie, edycja i usuwanie materiałów graficznych, wideo, podcastów, audiowizualnych, tekstowych) oraz kontrolę wyników nauczania (przeprowadzanie testów).
 • definicja platformy lms learning management system