Czym jest Amazon Web Services? I po co ta sekcja? Platformy Learning Management System oferowane są często jako rozwiązania chmurowe. Wszystkie rozwiązania oferowane przez firmę Blackboard są w chmurze AWS. Sekcja zawiera różne informacje na ten temat.

Czym jest Amazon Web Services?

AWS to kompleksowa i ciągle rozwijająca się platforma przetwarzania w chmurze dostarczana przez firmę Amazon. Platforma obejmuje:

  • infrastrukturę jako usługi (IaaS),
  • platformy jako usługi (PaaS),
  • pakiety oprogramowania jako usługi (SaaS).
  • Oferuje organizacjom narzędzia, takie jak moc obliczeniowa, przechowywanie baz danych i inne.

Najważniejsze fakty

  • AWS zostało uruchomione w 2006 roku z wewnętrznej infrastruktury, którą firma Amazon stworzyła do obsługi operacji sprzedaży detalicznej online.
  • Amazon była jedną z pierwszych firm, które wprowadziły model przetwarzania w chmurze typu pay-as-you-go, który skaluje się, aby zapewnić użytkownikom moc obliczeniową, pamięć masową lub przepustowość w razie potrzeby.
  • Chmura AWS oferuje wiele różnych narzędzi i rozwiązań dla przedsiębiorstw i programistów, które mogą być wykorzystywane w centrach danych w nawet w 190 krajach.